به گزارش آهن آپ : درپی هفته ی منتهی به عزاداری سید و سالار شهیدان و همچنین تعطیلات کرونایی که بازار آهن از روز دوشنبه تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآمد و به طور تقریبی می توان گفت اکثر مبادی فروش اعلام قیمت نداشتند. قیمت میلگرد شاهین بناب قیمت پروفیل اصفهان منبع اما بازهم قیمت‌ها تحت تأثیر […]